ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΖΑΣ , Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στην Αθήνα. Φοίτησε στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε το 1998.

Τον Σεπτέμβριο του 1999 διενεργεί για δύο μήνες αυτοψίες σε σεισμόπληκτα, από το σεισμό του 1999, κτίρια , στην Αθήνα. Στην συνέχεια και για τέσσερις μήνες έως το Φεβρουάριο του 2000 στελεχώνει το νεοσύστατο Τ.Α.Σ. Αθηνών. Από τον Σεπτέμβριο του 2000 και για τρία χρόνια εργάζεται στο αρχιτεκτονικό γραφείο «Ζέππος-Γεωργιάδη και συνεργάτες» στην επίβλεψη κατασκευής κατοικιών. Στην συνέχεια για ένα έτος στελεχώνει το τεχνικό γραφείο στατικών μελετών του Ανδρέα Δημητρόπουλου στην Κυψέλη με αντικείμενο τις στατικές μελέτες κτιριακών έργων.

Από τον Φεβρουάριο του 2005 και για έξι χρόνια εργάζεται στην τεχνική εταιρεία του Κωνσταντίνου Παπανδρέου στα Βριλήσσια με αντικείμενο τις στατικές μελέτες, αρχιτεκτονική σύνθεση, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών στις πολεοδομίες καθώς και επίβλεψη κατασκευών σε κτιριακά έργα όπως ανεγέρσεις, ανακαινίσεις κλπ.

Από το 2005, παράλληλα με την εργασία στις παραπάνω τεχνικές εταιρείες, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε μελέτη και επίβλεψη κατασκευών, σύνταξη και διεκπεραίωση φακέλων οικοδομικών αδειών στην πολεοδομία (σε φυσικό φάκελο και ηλεκτρονικά) , τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, αυτοψίες κλπ. και ως εξωτερικός συνεργάτης στην ACES.

Μας εμπιστεύτηκαν

 
logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo