ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΑΓΕΙΡΑΣ , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π

Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1984 στη Λάρισα. Αποφοίτησε από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το έτος 2011.

Από το 2002 έως το 2009, παράλληλα με τις σπουδές του εργάστηκε σε κατασκευαστικές εταιρίες, όπου και απέκτησε σημαντική εμπειρία ως μελετητής μηχανικός καθώς και ως επιβλέπων εργοταξίου.

Από το 2009 έως το 2013 εργάστηκε στην εμπορική-κατασκευαστική εταιρία
ART-OIKIA αναλαμβάνοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Υπήρξε επίσης υπεύθυνος εισαγωγών οικοδομικών υλικών και προϊόντων από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης και την Κίνα.

Ταυτόχρονα από το 2011 είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. και από το 2013 είναι Διπλωματούχος Ενεργειακός Επιθεωρητής ΥΠΕΝ. Το 2014 ολοκλήρωσε με επιτυχία κύκλο σεμιναρίων της TUV AUSTRIA HELLAS και έκτοτε είναι Επιθεωρητής / Επικεφαλής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.

Από το 2014, συνεργάζεται (ως εξωτερικός συνεργάτης) με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) – ο οποίος είναι NΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας- για την αξιολόγηση Κτιριακών Δομών Εκπαιδευτηρίων σε όλη την Ελλάδα, αρχικά ως Ελεγκτής-Αξιολογητής Κτιριακών Υποδομών και από τον Αύγουστο του 2020 ως Τεχνικός Σύμβουλος , υπεύθυνος σε θέματα κτηριακών υποδομών κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των εκπαιδευτικών Δομών και με συμμετοχή μεταξύ άλλων σε διαδικασίες νομοθετικής συγγραφής καθώς και στην κατάρτιση ενταγμένων στα μητρώα αξιολογητών -ελεγκτών.

Τον Ιανουάριο του 2012 ίδρυσε την εταιρία ACES (Advanced Civil Engineering Services) που δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης τεχνικών έργων καθώς και στην αδειοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας πολλών δομών μεταξύ των οποίων εκπαιδευτήρια , καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , εργαστήρια χαμηλής όχλησης , αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα.

Μας εμπιστεύτηκαν

 
logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo