ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΣΚΑΣ , Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1980 στα Βριλήσσια του Ομώνυμου Δήμου Αττικής. Αποφοίτησε από το τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών το 2006. Τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας εργάστηκε σε τεχνικά γραφεία εκπονώντας εργασίες υπαίθρου (χαράξεις, αποτυπώσεις, εφαρμογή μελετών, δορυφορικές μετρήσεις GPS) καθώς και υποστήριξη γραφείου (χρήση προγραμμάτων Autocad, Excel, Word). Από το 2007  έχει αναλάβει την εκπόνηση δεκάδων ιδιωτικών τοπογραφικών μελετών (αποτυπώσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, Ο.Τ., μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής, κ.α.), έχει συμμετοχή ως συνεργάτης – υπεργολάβος σε πλήθος συγκοινωνιακών και τοπογραφικών μελετών δημοσίων φορέων, υπεύθυνος εργασιών γραφείου των τοπογραφικών μελετών (αποδόσεις, υπολογισμοί, σύνταξη και έλεγχος παραδοτέων, σύνταξη επιμετρήσεων και λογαριασμών), παροχή οικονομοτεχνικών συμβουλών, διενέργεια πραγματογνωμοσυνών στο ΤΕΕ. Έχει εκπονήσει μελέτες όπως : Μελέτη επικαιροποίησης τοπογραφικής αποτύπωσης οδού Εθνικής Αντιστάσεως για τροποποίηση σχεδίου πόλης για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, Βυθομετρική αποτύπωση Λιμένα Ύδρας για λογαριασμό του Λιμενικού Ταμείου Ύδρας, Αποτύπωση και υψομετρική μελέτη του αίθριου χώρου στο Μουσείο Θηβών και Χάραξη θέσεων αγκυρίων για την κάλυψη διατηρητέων αρχαίων, Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ΤΕΕ στο πλαίσιο έργου ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 496034.

Μας εμπιστεύτηκαν

 
logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo