Άδειες ίδρυσης & λειτουργίας εκπαιδευτηρίων

Τα εκπαιδευτήρια αποτελούν έναν ιδιαίτερο και απαιτητικό κλάδο στον οποίον ως ACES έχουμε αναπτύξει μεγάλη εξειδίκευση. Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με την άριστη γνώση των νομοθετικών ιδιαιτεροτήτων που αφορούν τον κλάδο αυτό, μας καθιστά πρωτοπόρους σε ότι αφορά τη διεκπεραίωση διαδικασιών που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκπαιδευτηρίου.

Αναλυτικά, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε:

  • Ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • ΚΔΒΜ1 & ΚΔΒΜ2
  • Κολλέγια – Ι.Ι.Ε.Κ
  • Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης
  • Κέντρα ξένων γλωσσών

Η διαδικασία περιλαμβάνει την επίσκεψη μηχανικού στον χώρο σας, όπου πραγματοποιείται έλεγχος καταλληλότητας του χώρου, την σύνταξη των απαραίτητων μελετών που απαιτούνται (αρχιτεκτονική αποτύπωση με χαρακτηρισμό χρήσης χώρων, μελέτη πυροπροστασίας κλπ), τη σύνταξη και συλλογή των απαραίτητων βεβαιώσεων και δικαιολογητικών, και τελική κατάθεση όλων των προαναφερθέντων φακέλων μαζί με τη σχετική αίτηση στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). Στόχος μας στην ACES είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο την εμπλοκή του πελάτη στην όλη διαδικασία πετυχαίνοντας τους στόχους του στο ακέραιο και εντός του αυστηρού χρονικού πλαισίου.

Μας εμπιστεύτηκαν

 
logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo