Μελέτες ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001 απευθύνεται σε οργανισμούς που επιθυμούν, μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, να διασφαλίσουν τη συνεχή ικανότητά τους να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις όποιες απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις„ και να επαυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους.Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και ως εκ τούτου μπορούν να εφαρμοστούν από κάθε είδους οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου δραστηριότητας. Οι έμπειροι συνεργάτες της ACES αναλαμβάνουν την διαδικασία πιστοποίησης εταιρειών από το στάδιο της κατάρτισης του έως και την έκδοση της Πιστοποίησης και την ετήσια ανανέωσή της.

 

Μας εμπιστεύτηκαν

 
logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo