Τοπογραφικές Μελέτες – Υπηρεσίες Κτηματολογίου

  • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος (για μεταβίβαση-πώληση)
  • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος Αδείας
  • Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών
  • Υψομετρικές μελέτες
  • Αποτυπώσεις Κτιρίων
  • Αποτυπώσεις Αρχαιολογικών Χώρων
  • Αποτυπώσεις με laser scanner-drone
  • Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού και Τακτοποίησης

Μας εμπιστεύτηκαν

 
logologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologologo